Foto Galeri

Sot në nisjen e projektit të Muzeut të Gjetheve i cili transformon një nga selitë më famëkeqe të torturave e përgjimeve komuniste në një muze të mos-harresës. Në pak vite do kemi muzealizuar tërë rrjetin e mbetur të kujtesës së nënbotës së errët të dikaturës komuniste. Foto: Adnan Beci